«Датагруп» продовжує забезпечувати сільські медичні заклади високошвидкісним інтернетом

Компанія "Датагруп" спільно з комунальним підприємством Харківської обласної ради "Харківські обласні комунікаційні системи" влітку 2018 року розробила і реалізувала план підключення закладів первинної ланки медицини Харківської області до мережі Інтернет на базі супутникових каналів зв'язку.

Нагадаємо, що ще на початку 2018 року приблизно 230 із 332 амбулаторій області взагалі не мали доступу до інтернету. Проект охопив усі райони Харківської області, при цьому акцент у забезпеченні якісним інтернетом був зроблений на амбулаторіях у сільській місцевості. Технічні фахівці "Датагруп" протягом двох місяців підключили до мережі під ключ 275 медичних установ області, в тому числі в найвіддаленіших її куточках.

"Впровадження електронної медицини в Харківській області – яскравий приклад моделі медичної реформи, який може масштабуватися на інші регіони та впроваджувати сучасні телекомунікаційні рішення в повсякденне життя українців, долаючи цифровий розрив між містом і селом", – вважає СЕО "Датагруп" Михайло Шелемба.

"Завдяки збільшеній швидкості реагування і сучасним засобам зв'язку вже врятовано не одне людське життя в Харківській області. Подальше впровадження електронної медицини – це безумовний крок уперед. Тому ми раді бути в цьому питанні першими", – коментує Михайло Черняк, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації. За його словами, впровадження таких проектів стає фундаментом для подальшого розвитку і реалізації медичної реформи в сільській місцевості в усій країні.

Читайте также:  Женщине диагностировали аллергию на воду: как она выживает

"На базі супутникових каналів зв'язку, які забезпечує "Датагруп", ми також продовжуємо реалізацію програми "IT-Харківщина", яка була прийнята в квітні 2016 року з метою розвитку телекомунікаційних мереж у Харківській області. Ця програма передбачає поетапне впровадження сучасних технологій зв'язку для всіх ланок місцевої влади в Харківській області до 2020 року", – підкреслив Михайло Черняк.

"Дуже правильно, що саме сфера охорони здоров'я стала прикладом для інших установ області та місцевих органів влади, який мотивує їх переходити на сучасні технології. Сьогодні завдяки доступу до високошвидкісного інтернету ми поліпшили якість медичних послуг у Харківському регіоні, а протягом найближчих років будемо покращувати ефективність управління на місцях, підвищуючи рівень життя в сільській місцевості", – зазначив СЕО "Датагруп" Михайло Шелемба.

"Датагруп" продовжує забезпечувати сільські медичні заклади високошвидкісним інтернетом

"Датагруп" продолжает обеспечивать сельские медицинские учреждения высокоскоростным интернетом

Компания "Датагруп" совместно с коммунальным предприятием Харьковского областного совета "Харьковские областные коммуникационные системы" летом 2018 года разработала и реализовала план подключения учреждений первичного звена медицины Харьковской области к сети Интернет на базе спутниковых каналов связи.

Читайте также:  Как выбрать чехол для смартфона

Напомним, что еще в начале 2018 года у 230 из 332 амбулаторий области доступа к интернету не было вообще. Проект охватил все районы Харьковской области, при этом акцент в обеспечении качественным интернетом был сделан на амбулаториях в сельской местности. Технические специалисты "Датагруп" в течение двух месяцев подключили к сети под ключ 275 медицинских учреждений области, в том числе и в самых удаленных ее уголках.

"Внедрение электронной медицины в Харьковской области – яркий пример модели медицинской реформы, который может масштабироваться на другие регионы и внедрять современные телекоммуникационные решения в повседневную жизнь украинцев, преодолевая цифровой разрыв между городом и селом", — считает СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба.

"Благодаря возросшей скорости реагирования и современным средствам связи уже спасена не одна жизнь в Харьковской области. Дальнейшее внедрение электронной медицины — это безусловный шаг вперед. Поэтому мы рады быть в этом вопросе первопроходцами", — комментирует Михаил Черняк, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации. По его словам, внедрение таких проектов становится фундаментом для дальнейшего развития и реализации медицинской реформы в сельской местности по всей стране.

Читайте также:  "Их больше не будет!" Глава Минздрава задумала скандальное нововведение

"На базе спутниковых каналов связи, которые обеспечивает "Датагруп", мы также продолжаем реализацию программы "IT-Харьковщина", которая была принята в апреле 2016 года с целью развития телекоммуникационных сетей в Харьковской области. Эта программа предусматривает поэтапное внедрение современных технологий связи для всех звеньев местной власти в Харьковской области до 2020 года", — подчеркнул Михаил Черняк.

"Очень правильно, что именно сфера здравоохранения стала примером для других учреждений области и местных органов власти, который мотивирует их переходить на современные технологии. Сегодня благодаря доступу к высокоскоростному интернету мы улучшили качество медицинских услуг в Харьковском регионе, а в течение ближайших лет будем улучшать эффективность управления на местах, повышая уровень жизни в сельской местности", — отметил СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь «горящие» новости!

По материалам: www.obozrevatel.com

Добавить комментарий

Подробнее в Разное
Кожа шелушилась и кровоточила: крем для лица превратил британку в зомби

Диета или спорт? Ученые выяснили, что эффективнее для похудения

Ученые объяснили, как чашка кофе приводит к раку легких

Гройсман поручил усилить контроль над медицинским обслуживанием

В Украине изменили правила посещения семейного врача: что нужно знать

Однокомнатные квартиры — Ваше вложение в будущее

Закрыть